คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พึ่งพา “ชีววิถี” แบบธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี

เปิดอ่าน 383 views

17 ก.ย. 63 เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มชีววิถีเพื่อการเรียนรู้และสร้างรายได้ตามศาสตร์พระราชา ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ พร้อมทั้งได้ร่วมปลูกทุเรียนพันธุ์เม็ดในยายปราง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนนท์ให้คงอยู่คู่จังหวัดนนทบุรีสืบไป