คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 131 views

ที่ นบ 0017.2/ว3426 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย