คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

เปิดอ่าน 73 views

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรม นำหลักธรรมของทุกศาสนามาเป็นหลักในการดำรงชีวิต พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน