คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ของ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2

เปิดอ่าน 230 views

1.หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0100.02/5546 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 

2. ประเด็นการตรวจราชการ จำนวน 7 เรื่อง

Download

 

3. คำชี้แจงประกอบการตรวจราชการ

Download