คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เปิดอ่าน 77 views

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 08.30 น. ณ ถนนสายกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี ดร.วิทยา เจียร์พันธุ์ ประธานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ , นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย และปัจจุบันผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหา กลายเป็นกระแสที่ทุกคนให้ความสำคัญ และตระหนักถึงแนวทางแก้ไขร่วมกัน ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี และภาคเครือข่าย อาทิ หอการค้าจังหวัดนนทบุรี , สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และมูลนิธิคนรักษ์แผ่นดิน โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยเฉพาะในกิจกรรมการปลูกต้นนนทรี ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี จำนวน 250 ต้น ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร บนถนนสายกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกพื้นมากยิ่งขึ้น