คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เปิดอ่าน 250 views

1. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว1497 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ครั้งที่ 2

 

2. แบบฟอร์ม 1 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ) จัดทำ 1 โครงการ ต่อ 1 แบบฟอร์ม

Download Click -> Downloadแบบฟอร์ม1

 

3. แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณของสำนักงบประมาณ

Download Click -> Downloadแบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณ

 

4.  แบบประเมินความเสี่ยงตามแบบ ปปท.