คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ

เปิดอ่าน 287 views

สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับต่างๆ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมที่ 1:การจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนและประสานแผนพัฒนาในระดับต่างๆ

ในวันพุทธที่ 22 กรกฎาคม 25633

ณ ห้องประชุม Alpaca Ballroom ชั้น 1 โรงแรมเวสเกสต์ เรสซิเดนซ์

ได้ที่ Link นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1Ij61Rdi3MKhaidcY7gqr7CqNXUdgTBfK?usp=sharing