คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 531 views

ไฟล์ตัวอย่างเพื่อทดลองใช้ในระบบ

ตามลิงค์นี้

shorturl.at/fkpO1

 

 

 

ที่ นบ 0017.2/ว 3146 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดนนทบุรี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.กำหนดการอบรมฯ 

 

2. แผนที่สถานที่อบรมฯ

 

3.รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมฯ แบ่งตามรุ่น

 

แบบตอบรับออนไลน์

Qr Code

download (2)

ลิ้งค์แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezd07yCHRPrk37_xCFC4thUoX8OzMpNp7pLaMZf4ZRTVG-Dg/viewform

 

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดนนทบุรี

1.คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) 

http://shorturl.at/rHZ47

 

2. URL ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดนนทบุรี

http://e-saraban.moi.go.th/

 

3. กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ “งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ.นบ.”

 

4. ติดต่อ สอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ ได้ทางช่องทาง Line Official  “Nonthaburi Office” โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน ลิ้งค์

http://lin.ee/1LMVXQIJ3

 

5. แบบประเมินผลการฝึกอบรม วันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2563

http://shorturl.at/fAUY7

 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1.นายองอาจ นิ่มเป๋า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 02-5800705-6 ต่อ 14127

2. นางสาวกรพินธุ์ เอื้อศรีเจิรญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 02-5800705-6 ต่อ 14120