คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นกรรมาธิการ

เปิดอ่าน 100 views

ที่ นบ 0017.2/ว 3137 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นกรรมาธิการ

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1o3MUkwFOgHV5cHQuIWr59NnK9C_7Qj5O?usp=sharing

 

2. รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดนนทบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1OHqTYhoGeSigan2Po6GnERsWhITU8NkR?usp=sharing