คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ

เปิดอ่าน 189 views

ที่ นบ 0017.2/ว 3044 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/ว86 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

 

2.รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรี

 

https://drive.google.com/drive/folders/1o3MUkwFOgHV5cHQuIWr59NnK9C_7Qj5O?usp=sharing

 

 

3.รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

https://drive.google.com/drive/folders/1OHqTYhoGeSigan2Po6GnERsWhITU8NkR?usp=sharing