คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) ของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาะวิกฤต

เปิดอ่าน 890 views

ที่ นบ 0017.2/ว 2913 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

 

ที่ นบ 0017.2/ว 2914 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 0018 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

2. รายละเอียดการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

https://www.opdc.go.th/content/NjE3Mg