คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 54 views

24 มิ.ย. 63 เปิดประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ แนวทางการประกอบธุรกิจ หลังวิกฤติ COVID-19 ขอให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลก