คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ

เปิดอ่าน 47 views

ที่ นบ 0017.2/ว 2850 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ 0017.06/2730 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563