คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 187 views

ที่ นบ 0017.2/ว2460 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

 

2. แบบรายงานติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่

https://drive.google.com/open?id=1P7YrFgn8qIbdaSW-sBmIFtUBwa0xgiR-

 

3.คู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ