คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การจัดทำโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

เปิดอ่าน 3,280 views

ที่ นบ 0017.2/ว2433 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล)15098 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

 

2.แบบฟอร์ม 2 ข้อเสนอระดับโครงย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบท้ายฯ

 

https://drive.google.com/open?id=1IyFDv-BUhMYVuJhcbTRl9ViCLvU9ya7x

 

3.คู่มือการเสนอโครงการนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

 

4.ปฏิทินการจัดโครงการนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดนนทบุรี

 

5. Project Brief

 

https://drive.google.com/file/d/1B5iWquSmICkNZH1R3tPl2ENUSMot3r3q/view?usp=sharing

 

6.ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

 

https://drive.google.com/file/d/1IwUcW9WqS13ZL9WdUDNjIp-5of6UPI2S/view?usp=sharing