คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ออกตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์ เรื่องร้องเรียนตลอดคอกม้า ต.บางสีทอง

เปิดอ่าน 333 views

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.อ./ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมกับ ทต.บางสีทอง รพ.สต.บางสีทอง ออกตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเจ้าของตลาด แม่ค้า และประชาชน ณ ตลาดคอกม้า ต.บางสีทอง เนื่องจากได้รับร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามคำสั่ง/ประกาศจังหวัดนนทบุรีบ่อยครั้ง จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่ง/ประกาศจังหวัดนนทบุรี สอบถามทราบว่าทางตลาดได้มีการประชุม/ทำความเข้าใจต่อแม่ค้าและประชาชนแล้ว และมีมาตรการหากพบผู้ฝ่าฝืน รวมทั้งได้ทำที่กั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าคัดกรองทุกคน นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี 1383/2563 (ฉบับที่ ๑๔) รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”เพื่อรองรับการตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน และได้เน้นย้ำประชาชนให้ตระหนักในการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing โดยแจ้งว่าแม้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไป โดยทางหน่วยงานจะเข้าตรวจสอบ/กำกับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง