คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประชุมซักซ้อมแนวทาง การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 195 views

1.ระเบียบวาระการประชุม

 

2.รายการโครงการงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่หน่วยงานต้องชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ

 

****สำหรับกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ “โครงการวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์”
และ “โครงการเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi”  ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลฅ
เพื่อชี้แจงในที่ประชุมด้วย****