คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๒ (นางสุมิตรา อติศัพท์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

เปิดอ่าน 323 views

1.แบบสรุปประเด็นการตรวจติดตาม -> 

2.แบบประเด็นการตรวจติดตามฯ -> Download