คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า สายแยก ทช.นบ.๑๐๑๑- บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 76 views

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า สายแยก ทช.นบ.๑๐๑๑- บ้านศาลากลาง  ตำบลศาลากลาง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  ๑ แห่ง

วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)