คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นบ.๕๐๒๙ แยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ – บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 41 views

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นบ.๕๐๒๙
แยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ – บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวีและเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ๑ สายทาง

วงเงินงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)