คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563

เปิดอ่าน 206 views

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ และแผนการดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมดูแลและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 3