คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 203 views

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการฯ และเป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) จังหวัดนนทบุรี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ