คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

งาน “๓ ศาสนาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ด้อยโอกาส”

เปิดอ่าน 104 views

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผมได้มีโอกาสเป็นประธานในงาน “๓ ศาสนาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ด้อยโอกาส” โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรทางศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็กพิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย บาทหลวงดาเนียล มาซซ่า อธิการวัดพระแม่มหาการุณย์ พระครูวิมล สุวรรณกร เจ้าอาวาสวัดกู้ อิหม่ามยุทธศักดิ์ อ่อนน้อม แห่งมัสยิดท่าอิฐ ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และประธานตำบลบ้านใหม่สมานฉันท์ ๑ ให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของให้กับเด็กพิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี