คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 362 views

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี
เสียง งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ประกาศเชิญชวน

2.ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓๘/๒๕๖๓

3.ราคากลาง

4. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR : Terms of Reference)