คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

นบ 0017.3/ว 444 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 837 views

นบ 0017.3/ว 444 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 267/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ >>