คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 191 views

ที่ นบ0017.2/ว460 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดนนทบุรี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ที่ สว(กสว1)0002/00044 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

2.รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

3.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ