คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หารือการดำเนินโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพการรับจ้างสาธารณะเพื่อการขนส่งด้วยจักรยานยนต์ไฟฟ้าสู่นนทบุรีสมาร์ทซิตี้ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 141 views

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการหารือการดำเนินโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพการรับจ้างสาธารณะเพื่อการขนส่งด้วยจักรยานยนต์ไฟฟ้าสู่นนทบุรีสมาร์ทซิตี้ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี