คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

เปิดอ่าน 225 views

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ๒๕๖๒ และพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day ๒๐๑๙) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและขจัดความอดอยากหิวโหย อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ยกย่องและได้ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ในการนี้มีการมอบรางวัลแด่ หมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน ๓ คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอบางใหญ่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย