คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว

เปิดอ่าน 220 views

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีวาระการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินการแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ และเพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้บริการสำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓โดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการในระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้มี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี แรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๑ และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย