คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

Ending the HIV/AIDS Epidemic : Community by Community

เปิดอ่าน 101 views

Ending the HIV/AIDS Epidemic : Community by Community : พลังชุมชนยุติเอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 3 ประการ คือ 1.ไม่มีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 2.ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 3.ลดการตีตราในการเลือกปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์