คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชั่น” ครั้งที่ 2 Good Guy Run 2019

เปิดอ่าน 286 views

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชั่น” ครั้งที่ 2 Good Guy Run 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการแสดงพลังของกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ตีแผ่ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ โดยในกิจกรรมดังกล่าวมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการนี้มี ปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย