คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน

เปิดอ่าน 312 views

เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน (อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย) ณ พุทธมหาเจดีย์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น 5 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด