คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เปิดอ่าน 333 views

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งจะเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๔ แผ่นดิน ณ พุทธมหาเจดีย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี พระครูสังฆกิจพิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นประธานร่วมในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มงานสมเด็จพระสังฆราชฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ดเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย