คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 428 views

ที่  นบ 52203 / 8360               ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกวดราคา

วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา