คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์บริการการท่องเที่ยว ท่าน้ำปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 263 views

ที่  นบ 52203 / 8359                ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง        เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกวดราคา

วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา