คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เปิดอ่าน 175 views

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อไป โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย