คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 198 views

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ฮอลล์ ๕ อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีผู้แทนกองพระราชพิธี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้จัดงานเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย