คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 224 views

ประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังนี้
1.ให้แขวงทางหลวงนนทบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยให้ยึดหลักว่าพื้นที่ขุดลอกต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและราคาต้องถูกต้องตามระเบียบ
2.ให้เตรียมศึกษาและออกแบบการทำท่อรอดเพื่อระบายน้ำ (Siphon) เส้นถนนแจ้งวัฒนะ และถนนงามวงศ์วาน โดยในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะได้มีการศึกษาและออกแบบเสร็จแล้ว จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปีนี้
3.ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจแนวเขื่อน เพื่อเตรียมก่อสร้างแนวเขื่อนให้สมบูรณ์ รวมถึงการสร้างพนังกั้นน้ำ