คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนตุลาคม 2562

เปิดอ่าน 482 views

ที่  มท 0206.2/ว 5649       ลงวันที่   24    กันยายน    2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา