คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชำรุดที่ได้รับทดแทนแล้วจำนวน 74 รายการและอุปกรณ์ชำรุดจำนวน 2 รายการ

เปิดอ่าน 662 views

ที่  อว  0602.01./ 3391       ลงวันที่    25    กันยายน     2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ  2 ตุลาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา