คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference (VCS)

เปิดอ่าน 374 views

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference (VCS) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม โดยในส่วนจังหวัดนนทบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม