คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 205 views

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30
ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ โดยมีผู้แทนจากสมาชิกสภาอวค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หอการค้าจังหวัดนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และสมาคมการค้าจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม