คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 4, 5, 7 และ 8 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 170 views

ที่  นบ 0618/ 2032      ลงวันที่    20   กันยายน  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา