คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เปิดอ่าน 52 views

ที่  oนบ 52203/ 6705       ลงวันที่   29    สิงหาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา