คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองขุดข้างเทศบาลนครนนทบุรี

เปิดอ่าน 126 views

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองขุดข้างเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชานจิตอาสา ร่วมพิธี ณ ลานจอดรถบ้านธนารักษ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน กิจกรรมในวันนี้จึงได้มีเหล่าประชาชน จิตอาสา ได้มาร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองขุดข้างเทศบาลนครนนทบุรี จัดเก็บวัชพืข ขยะ และต้นไม้ขนาดเล็กที่กีดขวางการไหลของน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม