คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒

เปิดอ่าน 97 views

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยมีรอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด และ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย