คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีเปิดงานส่งเสริมการขยายช่องทางผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน กิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดภายในจังหวัด”

เปิดอ่าน 109 views

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขยายช่องทางผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน กิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดภายในจังหวัด” โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดสู่ภูมิภาคครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จาก ๖ อำเภอของจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔๘ บูธ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน ๑ บูธ และโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ บูธ