คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ (ช่วงที่ 2)

เปิดอ่าน 62 views

ที่  นบ 52203/ 6465       ลงวันที่    20    สิงหาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    23  สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา