คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 83 views

ที่  อว 0602.01(04)/ 7386                 ลงวันที่    19   สิงหาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ     23  สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา