คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

งานนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”

เปิดอ่าน 223 views

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้ร่วมเป็นเกียรติในงานนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๒ ได้น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชนสู่การเป็น “ผู้ให้” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำไปขยายผล ผ่านโครงการเชิงสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรมทางสังคม ในพื้นที่เป้าหมาย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง ลพบุรี เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู นครพนม อำนาจเจริญ ตรัง กระบี่ และกรุงเทพมหานคร